• Endrede tømmedager i forbindelse med julen

    GLØR bil i julegata

    På grunn av røde dager i kalenderen i forbindelse med julefeiring, vil det bli endringer i hvordan vi kjører rutene, og du vil kunne oppleve at vi kommer en annen ukedag enn vi normalt gjør.

  • Sortering i juletiden - noen tips

    juletre med pynt

    Julen er høytid for hygge og gode tradisjoner, men det er også mer forbruk enn ellers i året. Det blir det avfall av – mye mer enn ellers. Gjør klart for sortering av plastemballasje, papir og restavfall før gavene åpnes – så får du sortert mens du åpner pakkene og unngår samtidig at det blir mye rot.