• Endring av tømmedag for husstander i Gausdal

    renovatører smiler

    Fra og med uke 42 gjennomføres en endring av rutene for renovasjonsbilene som går i Gausdal og omegn. Dette gjøres for å optimalisere rutene, og betyr at noen vil få hentet avfallet sitt på en annen ukedag enn de har hatt tidligere. Alle husstander som blir berørt av dette skal ha fått informasjon.