Gjenvinningsstasjoner

 • GLØRs klimanøytrale biogass av matavfall

  Glørbil

  Vi mener at miljøvennlig lokalprodusert biogass laget av matavfall fra våre egne innbyggere også bør brukes lokalt! Lokalprodusert Norsk biogass gir større reduksjoner i klimagassutslippene enn tidligere beregninger viser.

 • 500

  meter kjørt på 2 kg matavfall

 • 2800

  kunder betjenes daglig

 • 250 000

  innbyggere leverer til Mjøsanlegget

Fordeling av avfall

%levert hvert år
Mat/hage
Papp/papir
Restavfall
Glass/metall
Plast
Farlig avfall
Annet