Åpen container 5 m3 . ( "flak")
Egner seg til masser (jord, stein, grus, betong)
Hentes av liftbil

Åpen container 10 m3 ("vanlig ryddecontainer")
Egner seg til glass, restavfall, returpapir, stål, metall, plast, treverk, gips, evt. annet
Hentes av liftbil. 

Lukket 8 m3 container med store innkast på siden
Egner seg til restavfall, glass- metallemballasje, glass, papp, plast, evt. annet

Lukket 8 m3 container med slisse
Egner seg til papp, papp og papir, papir
Hentes av liftbil

Åpen 22 m3 container
Egner seg til : Glass, restavfall, returpapir, stål, metall, plast, møbler og treverk
Hentes med: Krokbil

Åpen 38 m3 container
Egner seg til: Glass, restavfall, returpapir, stål, metall, plast, møbler og treverk
Hentes med: Krokbil