Våren er ryddetid, både inne og ute.

Bruk tiden på å rydde, så lar du oss håndtere avfallet. Nå har vi nettbutikk, der kan du enkelt leie container til fastpris og bestille Lettvekk-sekker!

Fastpris på container inkluderer:

  • Transport sone 1 (utsett og innhent)
  • Leie av åpen container 
  • Avfallet i containeren
  • Leiedager i 3 (tre) dager

- Tillegg pr ekstra transportsone kr 300,- ( Din transportsone vil fremkomme automatisk ved utfylling av postnummer i kassen)
- Ekstra leiedøgn kr 100,- (5 dager), kr 200,- (7 dager)
- Alle priser er inkl. mva.

Betingelser: 
Containeren må ikke overfylles (ikke over kanten) og kan ikke inneholde, gips, elektriske produkter, risikoavfall og farlig avfall. (Farlig avfall er kjemikalier, oljeprodukter, spraybokser, asbest, isolerglassruter frem til år 1990, vinylgulvbelegg og gummilister frem til år 2000, syrer, baser, maling, lim og lakk, PCB- holdig avfall, brann- og eksplosjonsfarlige materialer, en del isolasjonsmaterialer frem til 2002, radioaktivt avfall etc.)

Se våre sorterings- og kvalitetskrav

For bestilling, trykk her for nettbutikken! eller send oss en forespørsel via e-post.