Biogass er klimanøytral fordi den allerede finnes i kretsløpet. Dermed tilføres ikke atmosfæren mer CO2 ved bruk enn hva som er tilfellet ved naturlig nedbrytning.

Bruk av biogass i stedet for diesel reduserer utslippet av CO2 og helseskadelige nitrogenoksider, og sot- og støvpartikler, derfor er eksosen ren og så å si uten lukt. Biler og busser som kjører på biogass gir også mindre støy. En buss kan gå en kvart kilometer på hver pose matavfall du kildesorterer, så derfor fortjener alle som kildesorterer matavfallet sitt en stor takk

Biogass fra Mjøsanlegget/GLØR er et ideelt drivstoff fordi det produseres av lokalt matavfall, som blir til en resurs. Dette er en av grunnene til at biogass er det mest miljøvennlige drivstoffet.

Det er også naturlig å se på det som gjøres innen kildesortering og satsing på å utnytte matavfall som drivstoffkilde i en lokal sammenheng. Biogassen er en del av et lokalt kretsløp, og representerer en helhetlig tankegang som kobler kildesortering og kollektivtransport. Dette er sirkeløkonomi i praksis – kretsløpstankegang.

Hvorfor er det viktig å få kjøretøy på klimavennlig biogass i vår region?

GLØR Partner AS kjører flere renovasjonsbiler på biogass, både komprimatorbiler og liftbil som kjører containere.