Nyhetsarkiv

 • Husk å makulere sensitive opplysninger!

  Makuleringsbeholder

  De nye personvernreglene GDPR (General Data Protection Regulation) trer i kraft fra 25. mai 2018. Har du kontroll på sensitive papirdokumenter i din virksomhet?

 • Med fare for å bli avvist

  Avvist

  Som næringskunde skal du ha deklarert ditt farlige avfall FØR du kan levere det. Hvis ikke, risikerer du å bli du avvist når du kommer til gjenvinningsstasjonen.

 • Informasjon om deponering av PFAS-forurensede masser

  Gravemaskin

  Miljødirektoratet varsler om strengere krav for deponering av masser som inneholder perfluorerte stoffer (PFAS). Dette dreier seg om en stor gruppe organiske, fluorholdige forbindelser. GLØR kan ikke ta i mot jord med for høye verdier av PFAS.

 • Elektronisk deklarering av farlig avfall

  lim lakk og maling

  Fra 1. mai 2016 skal alle deklarere farlig avfall digitalt. Det betyr at man ikke lenger kan bruke papirskjemaer for deklarering av farlig avfall.

 • Biogass - det mest miljøvennlige drivstoffet.

  Renovatør foran biogassbil.

  Vi har flere biler som kjører på biogass laget av matavfall i Mjøsanlegget på Roverudmyra. Dette er det mest miljøvennlige drivstoffet på markedet i dag. Gi ditt bidrag til miljøet ved å velge en leverandør som har satset å tilby på kilmanøytral transport!