Ny elektronisk tjeneste

Myndighetene har fra 2015 opprettet utviklet en elektronisk tjeneste for deklarering av farlig avfall og radioaktivt avfall. Denne finner du på Avfallsdeklarering.no

Tjenesten skal brukes av virksomheter som har plikt til å levere og deklarere avfall, samt virksomheter som skal påse at avfallet er deklarert. Pliktene er hjemlet i avfallsforskriftens kapittel 11 og kapittel 16.  

Les mer