I tillegg til at kvaliteten på plasten ikke tilfredsstiller dagens krav har vi hatt utfordringer med en del forurensning i tilknytning til de selvbetjente innsamlingsplassene. Både i form av dumping av gjenstander og materialer som ikke er en del av ordningen, samt av plastprodukter som spres med vær og vind.

Innsamlingsplassene vil av den grunn legges ned. 


Hvordan gjør vi det fremover?

Sortert landbruksplast vil fortsatt kunne leveres vederlagsfritt på våre gjenvinningsstasjoner. Alle leveranser skal imidlertid gjennomgå en kvalitetssjekk før levering. Leveranser kan bli avvist med krav om bedre sortering alternativt at den leveres til restavfalls pris.

Vi vil også tilby henting på avtalt hentested etter avtale mot et transportbidrag. Det som er viktig for GLØR Partner er at vi har en ansvarlig leverandør som både kan være fakturamottaker for transportbidraget samt ta ansvar for kvaliteten på plastproduktene. Den enkelte gardbruker eller samdriftslag gjør egen avtale med GLØR Partner.

Aktører som holder til utenfor GLØRs naturlige område (Gausdal, Lillehammer og Øyer samt nordre Ringsaker) bes evt. ta kontakt for forespørsel om pris og tidspunkt for på slike oppdrag.

Hva er «bra nok sortert» ?

Plasten skal være fri for forurensning og sortert i følgende:

Hvit landbruksfolie. Bare helt hvit
Farget landbruksfolie; lysegrønn, grønn, blå, gul, rosa, sort
PP-sekker; Storsekker, såkornsekker og gjødselsekker
Rundballenett SKAL være pakket i sekker (svartsekker, storsekker eller lign)
Presenninger er RESTAVFALL og er IKKE en del av denne ordningen
Produkter som sjåføren vurderer til ikke å tilfredsstille kravene, vil ikke bli tatt med.

For bestilling av henting hos deg eller om du har spørsmål til dette send en henvendelse til hanne.worup@glor.no, evt ring 61 27 05 60.