Forskriften presiserer at det er avfallsprodusentens (kundens) ansvar å dokumentere innholdet i deponiavfallet. Vi har derfor sendt ut brev til våre kunder med en påminnelse om kravet til dokumentasjon, og hvilke steg som må følges før avfallet kan leveres til oss på Roverudmyra miljøstasjon:

  1. Ta prøver av avfallet.
  2. Fyll ut basiskarakteriseringsskjema basert på prøvesvar. (Hvis avfallet er helt rent, kan du bruke egenerklæringsskjema i stedet for basiskarakteriseringsskjema).
  3. Skjemaet, sammen med eventuelle prøvesvar, sendes til kundeservice@glor.no.
  4. Du får svar innen 3 virkedager med eventuelt klarsignal om levering.

Eksempler på deponiavfall som må basiskarakteriseres er gravemasser (jord og stein), betong, tegl, keramikk, aske, sandfang og ristegods. Dette er avfall som ikke sendes til materialgjenvinning eller forbrenning.

Les mer om avfall til deponi her.