Pga dagens situasjon hvor vi må holde oss mest mulig hjemme, er opprydding i hus og hage en høyaktuell aktivitet. For å bidra til å redusere smitterisiko, ønsker GLØR at alle besøk til gjenvinningsstasjonene blir begrenset til et minimum. GLØR Partner oppfordrer deg i stedet til å leie container og/eller kjøpe praktiske Lettvekk-sekker. Begge alternativer blir levert og hentet hjemme hos deg.

Klikk her for å gå videre til nettbutikken for bestilling av sekker / henting.