Mange næringsdrivende har ytret ønske om utvidede åpningstider også for dem. Dette har vi imøtegått, og vi vil ha åpent frem til 30.juni for næringrivende i samme tidsrom som gjenvinningsstasjonen har åpent. 

Les mer her om regler for levering

Gratis kun for husholdning

Det er kun husholdningskunder som kan levere gratis til gjenvinningsstasjoner. Som husholdningskunde betaler du kun for restavfallet. Alt annet er gratis fordi det er betalt i ditt renovasjonsgebyr. 

oversikt over gebyrstørrelser
Gebyrtypelitemiddelsstorgjenvinningsstasjon
pris inkl mva180022002800betaling kun for restavfall