Bransjeløsninger

GLØR Partner har bred erfaring med å håndtere næringsavfall. Vi kjenner til hvilke behov og krav de ulike bransjene i vår region har til renovasjon og avfallshåndtering. Avfallstyper og -mengder varierer, og derfor også behovet for ulike containere/beholdere, logistikk/transport, opplæring, rapportering og generell tilrettelegging.

Selv om behovene kan variere, så ønsker alle en brukervennlig, kostnadseffektiv og miljøriktig løsning. GLØR Partner har lang erfaring med å tilrettelegge løsninger for alle typer virksomheter og vet hva som funker.

Ta kontakt med oss for nærmere informasjon og informasjon om våre bransjeløsninger

Se vårt store container utvalg her!