Vi leverer løsninger som letter avfallshåndteringen - i form av beholdere, stativer, sekker, skilting og informasjon. 

Mange avfallstyper som oppstår i landbruket - som plastemballasje og metaller kan leveres gratis på gjenvinningsstasjonene. Ønsker du at vi kommer og henter avfall hos deg, kontakt oss for tilbud.

Ved levering av farlig avfall som for eksempel olje, maling, plantevernmidler - må du fylle ut et elektronisk deklarasjonsskjema på avfallsdeklarering.no . Vi hjelper deg selvfølgelig i gang om du har noen spørsmål til dette.