Vi gjør oppmerksom på at "gammel" ordning  er avviklet - pris for transport avhenger av hvor langt vi kjører og hvor lenge vi jobber på stedet med henting. 

For bestilling og informasjon om pris kontakt  GLØRs kundeservice

Vi gjør oppmerksom på at dersom plasten ikke er tilstrekkelig sortert eller ren vil den bli omklassifisert til restavfall og må betales for deretter.