140 liter
Egner seg til matavfall, restavfall, glass- og metallemballasje, papir, 
Tømmes etter avtale med komprimatorbil

240 liter
Egner seg til matavfall, restavfall, glass- og metallemballasje, papir, sikkerhetsmakulering
Tømmes etter avtale med komprimatorbil eller skapbil

360 liter
Egner seg til restavfall, glass- og metallemballasje, papp- og papir
Tømmes etter avtale med komprimatorbil

660 liter
Egner seg til restavfall, papp, papp- og papir
Krav til plassering: Plant underlag uten terskler og andre hindringer
Tømmes etter avtale med komprimatorbil