140 liter        Bredde: 45 cm  / Dybde  55 cm  / Høyde 107 cm
Egner seg til matavfall, restavfall, glass- og metallemballasje, papir, 
Tømmes etter avtale med komprimatorbil


 240 liter      Bredde: 58 cm  / Dybde 73   cm  / Høyde 107 cm
Egner seg til matavfall, restavfall, glass- og metallemballasje, papir, sikkerhetsmakulering
Tømmes etter avtale med komprimatorbil eller skapbil


360 liter      Bredde: 75 cm  / Dybde  80 cm  / Høyde 107 cm
Egner seg til restavfall, glass- og metallemballasje, papp- og papir
Tømmes etter avtale med komprimatorbil


660 liter      Bredde: 127 cm  / Dybde  78 cm  / Høyde 121 cm
Egner seg til restavfall, papp, papp- og papir
Krav til plassering: Plant underlag uten terskler og andre hindringer
Tømmes etter avtale med komprimatorbil