• Ingen endringer for Brøtninger

    kaster på gjenvinningsstasjonen

    Vi viser til de siste dagers oppslag i GD og i Ringsaker Blad der det fremgår at GLØR har satt en stopper for at privatkunder fra Nordre Ringsaker får benytte GLØRs gjenvinningsstasjon som privatkunder og heretter skal regnes som næringskunder.