• Hjelp oss og holde renovatørene våre friske

    håndvask

    For å kunne samle inn avfall og sikre at det ikke hoper seg opp, er vi helt avhengig av at vårt personale ikke blir syke. For å unngå smitte overfor oss og deg selv ber vi derfor om:

  • Begrensninger på GLØRs gjenvinningsstasjoner

    bil på gjenvinningsstasjonen

    Vi oppfordrer våre kunder om å utsette besøket til gjenvinningsstasjonen så sant det er mulig, til situasjonen med Korona har stabilisert seg. Er det likevel nødvendig for deg å få levert ditt avfall, ber vi deg lese informasjonen nedenfor.