GLØR Partner AS ble opprettet som følge av at ny Forurensingslov (FUL) som ble iverksatt 1. juli 2004. Konsekvensene av den nye loven var i hovedsak at en større del av det som tidligere var tvungen renovasjon, ble konkurranseutsatt.

Visjon
En gang til - for miljøet.

Verdier
GLØR Partner ønsker å bli oppfattet som miljøvennlige, oppdaterte, løsningsorienterte og tydelige.

Eierskap og styre
Generalforsamlingen i GLØR Partner AS består av styret i GLØR IKS.

Styret i GLØR Partner AS består pr 01.06.19 av:
Inge Morten Haave (styreleder)
Gry Instefjord
Irene Thorsplass
Åge Melbø
Erik Ulateig

Selskapet har hovedkontor på Roverudmyra ved Lillehammer.