Basiskarakterisering (PDF) - deponiavfall
Egenerklæringsskjema (PDF) - rent avfall til deponi
Deklarering av farlig avfall - (link til avfallsdeklarering.no)
Avfallsplan    - (link til utfyllbar blankett)