Definisjonen på smittefarlig avfall er avfall fra medisinsk behandling eller veterinærbehandling og/eller tilhørende undervisning, forskning og diagnostikk som inneholder levedyktige mikroorganismer eller deres toksiner som kan forårsake sykdom hos mennesker eller andre levende organismer.

Eksempel på smittefarlig avfall:

  • Kanyler
  • Blodprøveutstyr
  • Sekret
  • Bandasje/bleier benyttet til pasienter med alvorlige infeksjoner

Hvorfor håndtere og sortere medisinsk avfall spesielt:

  • Unngå fare for forurensning eller spredning av smitte til mennesker, dyr eller miljø.
  • Unngå at multiresistente bakterier går tilbake til naturen og blir en trussel for liv og folkehelse.
  • Ivareta lovens krav til håndtering av smittefarlig avfall.

Ta kontakt for veiledning og for å bestille utstyr til smittefarlig avfall.
Send en e-post til post@glorpartner.no, så hjelper vi deg med å finne den beste løsningen til ditt behov.

Mye av utstyret er også tilgjengelig i vår nettbutikk