Gjenvinningsstasjoner

 • Hjelp oss og holde renovatørene våre friske

  håndvask

  For å kunne samle inn avfall og sikre at det ikke hoper seg opp, er vi helt avhengig av at vårt personale ikke blir syke. For å unngå smitte overfor oss og deg selv ber vi derfor om:

 • Begrensninger på GLØRs gjenvinningsstasjoner

  bil på gjenvinningsstasjonen

  Vi oppfordrer våre kunder om å utsette besøket til gjenvinningsstasjonen så sant det er mulig, til situasjonen med Korona har stabilisert seg. Er det likevel nødvendig for deg å få levert ditt avfall, ber vi deg lese informasjonen nedenfor.

 • 500

  meter kjørt på 2 kg matavfall

 • 2800

  kunder betjenes daglig

 • 250 000

  innbyggere leverer til Mjøsanlegget

 • Fordeling av avfall

Fordeling av avfall

%levert hvert år
Mat/hage
Papp/papir
Restavfall
Glass/metall
Plast
Farlig avfall
Annet