Gjenvinningsstasjoner

 • Ingen endringer for Brøtninger

  kaster på gjenvinningsstasjonen

  Vi viser til de siste dagers oppslag i GD og i Ringsaker Blad der det fremgår at GLØR har satt en stopper for at privatkunder fra Nordre Ringsaker får benytte GLØRs gjenvinningsstasjon som privatkunder og heretter skal regnes som næringskunder.

 • 500

  meter kjørt på 2 kg matavfall

 • 2800

  kunder betjenes daglig

 • 250 000

  innbyggere leverer til Mjøsanlegget

 • Fordeling av avfall

Fordeling av avfall

%levert hvert år
Mat/hage
Papp/papir
Restavfall
Glass/metall
Plast
Farlig avfall
Annet