Følgende betingelser må fylles for at vi tar med plasten:

  • Plastfolien skal være sortert  i hhv farget og hvit plast, og uten forurensninger som jord, stein, tau og nett. 
  • Nett kan tas med, men skal da være innpakket i sekk. Bruk gjerne en forsekk, gjødselsekk, annen plastsekk.
  • Bobiner av plast kan også hentes, men de SKAL da ligge i sekker. Hylser av papp må ikke blandes inn, men kan leveres i egen sekk. 
  • PP-sekker og solfangerfolie er med i ordningen, men det SKAL være tomt og sortert i egne hauger
  • Hardplast og kanner er ikke med i  henteordningen, men kan leveres gratis på gjenvinningsstasjonen

Hvis avfallsproduktene ikke er sortert, betyr dette at vi må sortere denne for deg, noe vi selvfølgelig må ta oss betalt for.