Følgende betingelser MÅ fylles for at vi tar med plasten:

  • Plastfolien skal være sortert  i hhv farget og hvit plast, og uten forurensninger som rester av fôr, jord, stein, tau og nett. 
  • Nett kan tas med, men skal da være innpakket i sekk. Bruk gjerne en forsekk, gjødselsekk, annen plastsekk.
  • Bobiner av plast kan også hentes, men de SKAL da ligge i sekker. Hylser av papp må ikke blandes inn, men kan leveres i egen sekk. 
  • PP-sekker og solfangerfolie er med i ordningen, men det SKAL være tomt og sortert i egne hauger
  • Hardplast og kanner er ikke med i  henteordningen, men kan leveres gratis på gjenvinningsstasjonen. De SKAL være tomme, rengjordte og tørre ved levering. Inneholder kannene produktrester skal det håndteres og deklareres som farlig avfall

Hvis avfallsproduktene ikke er sortert eller er urene er det klassifisert som restavfall og både transport og avfallsbehandling skal faktureres deretter.