Det kan være ulike typer farlig avfall, EE-avfall, frityrolje eller smittefarlig avfall. 

Mange av de avfallstypene som hentes med servicebilen krever spesiell emballering, merking eller deklarering. Det er derfor viktig at dere er i kontakt med oss i forkant slik at vi kan være behjelpelig med korrekt utstyr og veiledning. 

Farlig avfall: Har din virksomhet mer enn én kilo farlig avfall? Da er du pliktig til å deklarere og levere dette minst én gang per år til et godkjent mottak for farlig avfall. Les mer om deklarering av farlig avfall

Smittefarlig avfall er avfall fra medisinsk behandling eller veterinærbehandling og//eller tilhørende undervisning, forskning og diagnostikk som inneholder levedyktige mikroorganismer eller deres toksiner som kan forårsake sykdom hos mennesker eller andre levende organismer. Eksempel på produkter: 

  • Sekret
  • Bandasje/bleier benyttet til pasienter med alvorlige infeksjoner
  • Kanyler
  • Blodprøveutstyr

Kontakt oss eller bestill utstyr for oppsamling av smittefarlig avfall i nettbutikken