Avfallshåndtering i butikk krever en arealeffektiv løsning der både utstyr og logistikk er nøye tilpasset. I butikk genereres mange typer avfall som skal kildesorteres for å tilfredsstille krav til både økonomi og miljø. Avfallshåndteringen omfattes av flere myndighetspålegg, og særlig knyttet til håndtering av matavfall.

Dagligvarebransjen
I dagligvarebransjen må avfallsløsningen tilfredsstille strenge krav til hygiene, kildesortering og praktiske løsninger i butikk. I tillegg stilles det høye krav til rapportering og dokumenterte resultater. Løsningen må fungere godt for mange brukere i en hektisk hverdag, der det viktigste er å ha fornøyde kunder.

GLØR Partner tilbyr avfallsstatistikker og rådgivingstjenester for å sikre at alle myndighetskrav oppfylles. Vi har lang erfaring med hvordan man sorterer, hvilket utstyr som fungerer best og hvilken tømmefrekvens som vil passe best i forhold til dine avfallstyper og mengder.

Kontakt oss for nærmere informasjon og gode råd om avfallshåndtering for din butikk.