En entreprenør har behov for tilpassede løsninger avhengig av både byggeprosjektets størrelse og type prosjekt. I tillegg må løsningene løpende tilpasses byggets ulike faser. Byggeprosjekter er underlagt omfattende krav i forhold til HMS, i tillegg til reguleringer som retter seg direkte mot planleggingen, gjennomføringen og dokumenteringen av avfallshåndteringen.

Effektiv og miljøriktig bransjeløsning
Det er viktig for bygg- og anleggsbransjen å møte kravene til planlegging og dokumentasjon. Vi samarbeider derfor tett med våre kunder for å sikre god flyt i alle faser av et riving- og/eller byggeprosjekt.

Vi har sertifiserte containere og godkjent utstyr. Rask responstid på henting/tømming er ofte avgjørende for denne bransjen.

Vi tilbyr avfallsstatistikk ned på prosjektnivå.

Les også om våre tjenester innen rådgiving og miljøsanering.