Avfallshåndtering på et hotell må tilrettelegges for bruk av både ansatte og gjester. Det siste betyr at det stilles krav til både design og en tydelig miljøprofil på løsninger på både overnattingsrom og fellesareal. Internlogistikk og tilrettelegging fra brukere til avfallsrom eller miljøstasjon er viktige elementer i en god løsning. Videre må det tas spesielle hensyn knyttet til behovet for fleksible løsninger for matavfall som oppstår i et hektisk miljø til ulike tider på døgnet.

På et kjøkken oppstår det flere typer avfall som det må lages gode løsninger for. Det er kritisk viktig at alle krav knyttet til HMS og hygiene er ivaretatt på en sikker måte. Løsningene må sikre krav knyttet både til gjesteområder, kjøkken, avfallsrom og hentested. Det må også tas hensyn til at matavfallet oppstår i variable mengder til ulike tider på døgnet.

Både utstyr og henterutiner må være tilpasset forskriftenes krav og behovet for en effektiv og godt tilrettelagt arbeidsplass. Restauranter har ofte krav knyttet til behandlingsløsningen for matavfall i etterkant. Det er derfor avgjørende at dette skjer på en optimal måte i forhold til miljøet.

GLØR Partner har lang erfaring med denne bransjen, og kan gi gode råd, produkter og tjenester.