Kode Avfallstype   Pris  
1131 Park- og hageavfall kr 0,38 /kg
1131-3 Røtter og stubber kr 1,00 /kg
1142 Trevirke kr 1,07 /kg
1211 Papir, sortert kr 0,29 /kg
1231 Papp, sortert kr 0,29 /kg
1411 Metall og metallemballasje   gratis  
1599 Blandet EE-avfall (elektriske artikler og kabler) kr 0,65 /kg
1601 Rene masser kr 0,28 /kg
1603 Lett forurensede masser kr 0,91 /kg
1604 Forurensede masser kr 1,18 /kg
1611 Betong uten armeringsjern kr 0,17 /kg
1612 Betong med armeringsjern kr 0,54 /kg
1613 Tegl og takstein kr 0,21 /kg
1615 Gips kr 1,39 /kg
1618 Keramikk og porselen (uorganisk avfall) kr 1,29 /kg
1732 EPS emballasje (isopor)   gratis  
1811-2 Bildekk med felg (fra personbil) kr 64 /stk.
1813 Traktor-, anlegg- og lastebildekk kr 272,00 /stk
7051-02 Maling, lim, lakk (fast småkolli) kr 8,51 /kg
7051-01 Maling, lim, lakk (flytende småkolli) kr 5,26 /kg
7011-01 Spillolje med refusjon   gratis  
7012-02 Spillolje uten refusjon (småkolli) kr 6,01 /kg
7055-01 Spraybokser kr 12,80 /kg
7092-01 Blyakkumulatorer (bilbatterier o.l)   gratis  
7094-01 Litiumbatterier (småkolli) kr 67,45 /kg
7098-01 CCA-impregnert treverk kr   1,98 /kg
7158 Klorparafinholdige ruter kr 8,56 /kg
7211-02 PCB-isolerglass knust kr 186 /stk
7211-01 PCB-isolerglass hele ruter kr 1,50 /kg
7250-01 Asbest kr 1,98 /kg
7261-02 Brannslokkingsapparat, pulver kr 12,47 /kg
9912 Restavfall (til forbrenning) kr 2,42 /kg
9912 Sortert avfall rampe (avfall som sorteres selv på gjenvinningsstasjon) kr 0,77 /kg
9912 Restavfall til deponi (ikke gjenvnnbart avfall) kr 2,47 /kg
  Sorteringsavvik, gebyr kr 1430 /stk.
  Elektronisk deklarering av farlig avfall (utfylling for kunde) kr 329 /stk.

GLØR Partner kan ta i mot alt av avfall (unntatt eksplosivt og radioaktivt avfall). Ta kontakt for pristilbud på avfallstyper du ikke finner i listen over.

Alle priser er eks. mva, og oppgitt med to desimaler
 

Priser for husholdningssavfall (GLØR).