Rådgivertjenesten kan bistå med følgende:

  • Identifisere og klassifisere farligavfall
  • Anbefale riktig emballasje og merking av den.
  • Rådgivning for pakking og transport krav.
  • Innhold i dokumentasjon for levering.
  • Veiledning for bruk av www.avfallsdeklarering.no
  • Inngå fullmakter.
  • Kundebesøk og gjennomgang med ansatte