Vi har både muligheten til å inngå avtale om at vi kommer fast til avtalte tider, eller vi kan avtale at du ringer en tid i forkant av ønsket tømming eller henting. Dette vil mange også ha behov for å variere gjennom året dersom driften er sesongstyrt.