Gå til hovedinnholdet

Ny rutine ved levering av betong og masser til deponi

Viktig endring gjelder fra 1. november 2022

Publisert: 25/10/22

Det stilles strenge krav til sluttbehandling av forurensede masser og avfall som legges i deponi.

Hva vi har lov til å motta er regulert i Avfallsforskriften og GLØRs tillatelse for drift av deponi gitt av Statsforvalteren i Innlandet. GLØR skal operere innenfor de gitte tillatelser og rammevilkår for å redusere risikoen for miljøpåvirkning.

Før avfall leveres til deponi må det, ifølge Avfallsforskriftens §9-11, foreligge basiskarakterisering i tråd med Vedlegg II til forskriftens kapittel 9.

Fullstendig basiskarakterisering med vedlegg MÅ leveres GLØR 5 virkedager før avfallet skal leveres.
Lenke til skjema for basiskarakterisering

Ved manglende eller mangelfull basiskarakterisering og manglende analysesvar vil levering bli avvist.

Analyserapporter vedlegges basiskarakteriseringen for at vi skal kunne vurdere om avfallet oppfyller mottakskriteriene for vårt deponi.

Ved uhell/akutt forurensning skal levering avtales før levering kundeservice@glor.no.

Utfylt basiskarakteriseringsskjema og analysesvar sendes på epost til kundeservice@glor.no. Skjemaet må i tillegg medbringes i papirform ved transport og levering.

Fant du det du lette etter?
Følg GLØR Partner
Følg GLØR {{ glorpartner ? 'Partner ' : ''}}på Facebook Følg GLØR {{ glorpartner ? 'Partner ' : ''}}på Linkedin
Utviklet av OffCenit / Krible